Гена Събева е основател и председател на АИДБ

Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ) е учредена през 2011г. като доброволно сдружение с нестопанска цел и с основна мисия да институционализира професията интериорен дизайнер, както и да защитава и представлява интересите на своите членове. 

АИДБ е член на БТПП и два пъти е отличена като най-активна браншова организация и удостоена с бронзова статуетка „Хермес” и грамота.

За повече информация посетете https://aidb.bg/

Гена Събева е член на ИС и УС на Българска търговско-промишлена палата 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р. България.

За повече информация посетете https://www.bcci.bg/

Гена Събева е председател на Съвет “Предприемачество и стартъп” при БТПП

Съвет „Педприемачество и стартъп“ към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации. 

Съветът работи за развитието на устойчиво българско предприемачество.

За повече информация посетете Facebook страницата на Съвета

Гена Събева е инициатор и съорганизатор на Национална менторска програма за жени предприемачи

Менторската програма има за цел да помогне на жени, които искат да стартират собствен бизнес, да развиват вече съществуващ бизнес, както и да подкрепя дами, които искат да се изкачат в йерархията и да се наложат като доказани професионалисти в големи компании.

За повече информация посетете https://mentorite.bg/

Гена Събева е съорганизатор на Арена на дамския бизнес 

Събитието е първо по рода си в България и има за цел да се превърне в платформа за жени предприемачи, които търсят възможност за стартиране или развитие на бизнеса си чрез финансиране, партньорство, менторство или друг вид подкрепа. 

Събитието е едновременно комбинация от презентационен форум за стартиращи бизнеси, така и изява, целяща надграждане и възможност за пазарна експанзия на вече утвърдени бизнеси.

За повече информация посетете  

https://event.mentorite.bg/  

 

Бизнес пътеки с Гена Събева 

Преходът от Боянско ханче до Боянския водопад е тренировка за ума и тялото. Инициативата Гена Събева започва през лятото на 2014 година и продължава и до днес – всеки четвъртък, независимо отвремеето, с хора с бизнес идеи и търсещи нови контакти и възможности.

Събитията от поредицата „Бизнес пътеки“ са част от инициативата на Гена Събева да сподели своя над 30-годишен опит в управлението на личен бизнес и да помага на младите хора да разчитат на себе си, да натрупат опит, да бъдат успешни и независими.

Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е съорганизатор на Борд Проектно финансиране

Борд за проектнофинансиране се реализира от Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП, в партньорство с Kreston BulMar, Инвестър Рилейшънс Сървисис, Агенция за инвестиции в строителството и Creditland.
 
Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции и инвеститори.
 
Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е председател на Фондация “ЗА добрите примери в бизнеса"

ФОНДАЦИЯ “ЗА добрите примери в бизнеса” е организация с нестопанска цел, учредена през 2022 година.

Сред основните цели на фондацията са:  изследване и популяризиране на успешните примери в българската индустрия и насърчаване развитието на  българските компании. Те ще бъдат реализирани посредством проучвания, изследвания и анализи; привличане на дарители и организиране на дарителски кампании и мероприятия; привличане на партньори, експерти и доброволци; организиране и провеждане на различни събития.

Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е съучредител на Сдружение „Мост между поколенията“

Сдружение „Мост между поколенията“ е създадено с цел утвърждаване на българската индустрия като важен икономически фактор и доближаването й до хората във всички региони на България.

Сдружението е организатор на инициативата „Но на индустрията – индустрията близо до хората“, която обхваща шестте региона за планиране на Р България и има за цел представянето на индустрията като важен икономически фактор за повишаване на жизнения стандарт в съответните региони, популяризирането на възможностите за работа и кариерно ориентиране, както и за промяна на квалификацията и преквалификация.

bg_BG