Гена Събева е основател и председател на АИДБ

The Association of Interior Designers in Bulgaria (AIDB) was established in 2011 as a voluntary non-profit association, its main mission being institutionalizing the interior designer profession, as well as protecting and representing the interests of its members. 

АИДБ е член на БТПП и два пъти е отличена като най-активна браншова организация и удостоена с бронзова статуетка „Хермес” и грамота.

For more information https://aidb.bg/

Гена Събева е член на ИС и УС на Българска търговско-промишлена палата 

Българската търговско-промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р. България.

For more information https://www.bcci.bg/

Гена Събева е председател на Съвет “Предприемачество и стартъп” при БТПП

Съвет „Педприемачество и стартъп“ към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации. 

Съветът работи за развитието на устойчиво българско предприемачество.

For more information Facebook страницата на Съвета

Гена Събева е инициатор и съорганизатор на Национална менторска програма за жени предприемачи

The mentoring program aims to help women who want to start their own business or develop an existing business, as well as to support women who want to climb the corporate ladder and establish themselves as proven professionals at large companies.

For more information https://mentorite.bg/

Гена Събева е съорганизатор на Арена на дамския бизнес 

Събитието е първо по рода си в България и има за цел да се превърне в платформа за жени предприемачи, които търсят възможност за стартиране или развитие на бизнеса си чрез финансиране, партньорство, менторство или друг вид подкрепа. 

Събитието е едновременно комбинация от презентационен форум за стартиращи бизнеси, така и изява, целяща надграждане и възможност за пазарна експанзия на вече утвърдени бизнеси.

For more information  

https://event.mentorite.bg/  

 

Бизнес пътеки с Гена Събева 

Преходът от Боянско ханче до Боянския водопад е тренировка за ума и тялото. Инициативата Гена Събева започва през лятото на 2014 година и продължава и до днес – всеки четвъртък, независимо отвремеето, с хора с бизнес идеи и търсещи нови контакти и възможности.

The events in the Business Paths series are part of Gena Sabeva's initiative to share her over 30 years of experience in running a personal business and to help young people be self-reliant, gain experience, be successful and independent.

Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е съорганизатор на Борд Проектно финансиране

Борд за проектнофинансиране се реализира от Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП, в партньорство с Kreston BulMar, Инвестър Рилейшънс Сървисис, Агенция за инвестиции в строителството и Creditland.
 
Целта на инициативата е да подкрепи проекти на МСП като ги консултира за подходящото за конкретния проект финансиране – банково финансиране, рисково финансиране, финансиране чрез Beam сегмента на БФБ, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране и впоследствие ги свърже със съответните финансиращи институции и инвеститори.
 
Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е председател на Фондация “ЗА добрите примери в бизнеса"

ФОНДАЦИЯ “ЗА добрите примери в бизнеса” е организация с нестопанска цел, учредена през 2022 година.

Сред основните цели на фондацията са:  изследване и популяризиране на успешните примери в българската индустрия и насърчаване развитието на  българските компании. Те ще бъдат реализирани посредством проучвания, изследвания и анализи; привличане на дарители и организиране на дарителски кампании и мероприятия; привличане на партньори, експерти и доброволци; организиране и провеждане на различни събития.

Следете актуалните събития тук: Facebook

Гена Събева е съучредител на Сдружение „Мост между поколенията“

Сдружение „Мост между поколенията“ е създадено с цел утвърждаване на българската индустрия като важен икономически фактор и доближаването й до хората във всички региони на България.

Сдружението е организатор на инициативата „Но на индустрията – индустрията близо до хората“, която обхваща шестте региона за планиране на Р България и има за цел представянето на индустрията като важен икономически фактор за повишаване на жизнения стандарт в съответните региони, популяризирането на възможностите за работа и кариерно ориентиране, както и за промяна на квалификацията и преквалификация.

en_GB