Gena Sabeva is a managing partner at Sabevi Group OOD – a family company founded in 2015 by Gena and Iliya Sabevi.

Some of their first projects are related to the construction of bridges in the railway infrastructure of the Bulgarian State Railways (BDZ), inspecting and strengthening of the Danube Bridge, inspecting and repairing railway tunnels.

For more information https://www.sabevi.biz/ 

In the VIT – Mattress Exchange family, the partners are people with entrepreneurial spirit and desire for development.

The company was established in 1996 by Gena Sabeva. It showcases for the first time in Bulgaria the leading mattress brands in one place – Ted, Magniflex, Dormeo, Latex, Nani, Rosmari, Gold Apollo, Blian, Paradise, Classic, and other established mattress brands. Today, VIT – Mattress Exchange has 11 operating franchise sites in the country, and in 2021, it aims to open sites in every Bulgarian city with a population of 30,000 people. 

For more information https://vit.bg/

Рематрак е естествено продължение на дългогодишния опит и развитие на франчайз брандаВИТ Борсата за матраци.

Стартира през 2022 година катоДемонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци с подкрепата на ОП Околна среда 2014 – 2020“ с бенефициент БИОКОМ ЕООД и има мисията да се превърне в национален бизнес проект за решение на проблема с едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците като бъдат намалени до минимум чрез рециклиране.

За повече информация посетете http://www.rematrak.bg/ 

PatientCapital e първата национална платформа, лицензирана от КФН, за колективно финансиране в проекти със социално и екологично въздействие.

Web базирана платформа, която среща създателите на проекти и инвеститори.

PatientCapital дава възможност за финансиране на проекти със социално и екологично въздействие чрез три вида финансови инструменти: акции, облигации или заем.

Повече за PatientCapital научете на Patient Capital – Crowdfunding

en_GB