Гена Събева участва в среща между ръководствата на БТПП и МТСП

Предприемачество, трудова заетост и квалификация на служителите бяха сред темите, които обсъдиха ръководствата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ и Министерството на труда и социалната политика /МТСП/

БТПП бе представена от председателя Цветан Симеонов, главния секретар Васил Тодоров, Гена Събева, член на ИС на Палатата, и експерти. От страна на МТСП участваха министър Иванка Шалапатова и зам.-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Десислава Стоянова и Мая Василева.

В срещата Гена Събева акцентира на развитието на предприемачеството в България и в частност женското предприемачество, за което работи като инициатор и съорганизатор на Националната менторска програма за жени предприемачи. В  програмата през 2021 година ментор бе и самата Иванка Шалапатова в качеството си на един от най-успешните социални предприемачи в България, сега министър на труда и социалната политика.

Сред другите приоритетни теми, които обсъдиха ръководствата на БТПП и МТСП бяха стимулиране на трудовата заетост и повишаването на квалификацията на служителите.

Министър Шалапатова сподели, че екипът и́ ще поддържа по-непосредствена комуникация със социалните партньори и изказа свои идеи за усъвършенстване дейността на министерството.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че министерството може да разчита на активната подкрепа на Палатата, в качеството и́ на ротационен председател на АОБР, за подпомагане диалога между МТСП, работодателските организации и синдикатите.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров заяви, че бизнесът продължава да е привърженик на въвеждането на подоходен и имуществен тест, като база за разпределянето на социалните помощи. Той подчерта, че така ресурсите ще бъдат насочвани там, където наистина има нужда от тях, и социалноосигурителната система ще работи максимално ефективно.

По време на срещата ръководствата на БТПП и МТСП обсъдиха въпроси, свързани със справянето с недостига на кадри, формулата за определянето на минималната работна заплата и възможностите за оптимизация на пенсионната система.

БТПП, в качеството си на ротационен председател на АОБР, отново постави на дневен ред искането на бизнеса за облекчаване на процедурите за внос на работна ръка от страни извън ЕС, обобщава срещата Инфобизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB